Algemene Voorwaarden

pdf

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

 een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Levering door EMGA International B.V. uitsluitend via de erkende handel.

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van EMGA International B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EMGA INTERNATIONAL B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder no. 2975. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door EMGA International B.V. worden aangepast.

Klik op bovenstaande link voor de meest actuele voorwaarden.